Nawigacja
Gimnazjum
  Strona g³ówna
  Godziny zajêæ
  Dyrekcja
  Patron
  Galeria
  Terminy zebrañ
  Dokumenty szkolne
  Konkursy przedmiotowe
  Kalendarz 2014/15
  Testy gimnazjalne
  Podrêczniki 2014/15
  Dla rodziców
  Wolontariat
  Wyró¿nienia
  Pliki
  Kontakt

Kanay
Gimnazjum Rytro na facebook.com
Gimnazjum Rytro na Youtube
Logowanie
Nazwa Uytkownika

Haso

Zapamitaj mnieZapomniane haso?
I Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy 2013
NewsyI Miêdzyszkolny Konkurs Czytelniczy w Starym S±czu2013
14 lutego 2013 uczennice naszego gimnazjum wziê³y udzia³ w I miêdzyszkolnym Konkursie Czytelniczym dla Gimnazjalistów „Romeo i Julia” Williama Szekspira. Miejsce I zajê³a Aleksandra Pawlik z III a, która w nagrodê otrzyma³a tablet, a miejsce III oraz odtwarzacz mp3 przypad³ Aleksandrze Tomasiak z III a.
Parki krajobrazowe 2013
Grafiki
Parki krajobrazowe 201312 lutego 2013 r. odby³ siê III etap XII edycji konkursu "Poznajemy Parki Krajobrazowe Polski". Uczennice naszego gimnazjum: Aleksandra Pawlik z 3a, Aleksandra Tomasiak z 3a, Kamila Tomasiak z 3a i Aleksandra Macha³owska z 3a zajê³y II miejsce. W konkursie bra³o udzia³ 11 gimnazjów. Gratulujemy!
¦wiêto patrona 2013
Grafiki¦wiêto patrona ks. Józefa Wo¼niackiego w Rytrze 2013
10 stycznia 2013 r. nasze gimnazjum obchodzi³o ¦wiêto Patrona. Uroczysto¶æ rozpoczê³a siê uroczyst± akademi± przygotowan± przez m³odzie¿, po¶wiêcon± ks. Józefowi Wo¼niackiemu, po której wszyscy udali siê na mszê ¶w. w ko¶ciele parafialnym w Rytrze. Akademia oparta by³a na ¿yciorysie ksiêdza Józefa Wo¼niackiego, przeplatana okoliczno¶ciowymi wierszami.
Jase³ka 2012 - fotogaleria
GrafikiJase³ka 2012 gimnazjum Rytro
Zapraszamy do obejrzenia zdjêæ z jase³ek, które odby³y siê 21.12.2012 r. w gimnazjum.
Powiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 29.11.2012
NewsyPowiatowy Konkurs Ochrony ¦rodowiska i Ekologii 2012
29.11.2012 r. odby³ siê w Starym S±czu fina³ konkursu w ramach projektu "Moja Natura". Nasze gimnazjum reprezentowa³y uczennice: Aleksandra Pawlik z 3a i Aleksandra Tomasiak z 3a, które wygra³y szkolny etap konkursu. W projekcie uczestniczy³o 10 gimnazjów z powiatu nowos±deckiego.

Klub wolontariatu 2012 - nagroda
NewsyGala Wolontariatu 2012
17.11.2012 r. w Krakowie odby³a siê Gala „Barwy wolontariatu 2012”. Celem  organizatorów jest nie tylko popularyzowanie idei wolontariatu, ale równie¿ nagrodzenie najbardziej aktywnych wolontariuszy.
Czwartek otwarty 10.10.2013
NewsyCzwartek otwarty
10 pa¼dziernika 2013 r. (czwartek) od godz. 16:00 w gimnazjum odbêd± siê spotkania z rodzicami w ramach "czwartków otwartych". Serdecznie zapraszamy wszystkich zainteresowanych.
Strona 7 z 42 << < 4 5 6 7 8 9 10 > >>
Informacje
Gimnazjum Rytro
Terminy spotka z rodzicami Gimnazjum Rytro 2013/2014 Terminy spotka z rodzicami
Zdjcie dnia
emigrant
emigrant
Humor
Najlepsze zdjcie
dyskoteka1007_19
dyskoteka1007_19
Dyskoteka 4.10.2007
Z ycia szkoy
patron2015_31
patron2015_31
¦wiêto patrona 2015
Promocja
Szkoa Podstawowa im. Stefana Pawlika w Rytrze
Gmina Rytro
Uczniowski Klub Sportowy RYTER
LKS Poprad Rytro
Zagosuj na nas! Szukaj w Interkl@sie!
6-latku witaj w szkole!
Sdecka Telewizja Internetowa
Telewizja sdecka : Sdeckie TV : Starostwo : Wydarzenia : Panorama : Nowy Scz
Unikalne IP
Odwiedzio nas 365631 rnych IP


Gimnazjum RYTRO © 2006

7222452 Unikalnych wizyt